ពលរដ្ឋ​អាច​ចេញចូល ២៤​ម៉ោង ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ថៃ ក្នុង​រយៈពេល​បុណ្យ​សមុទ្រ ៣​ថ្ងៃ​ – CEN