កីឡាការិនី​ស្នូកឃ័រ ស្រួង ភាវី ឈ្នះ​មេដាយមាស​ជើងឯក​អាស៊ី ជូន​កម្ពុជា​ – CEN