​បងស្រី​ម្ចាស់ផ្ទះ​សំណាក់​មួយ​នៅ​កំពង់សោម ចេញមុខ​បដិសេធ និង​ប្រកាស​តម្លៃ​ត្រឹមតែ 15$ ទៅ 20$ បន្ទាប់ពី​នាង​ខ្ញុង​ចេញ​វីដេអូ​និយាយ​… (​វីដេអូ​) – CEN