នុះ ភស្តុតាង​ថ្មីចែស​! ផ្ទះសំណាក់ «​អ៊ឹង វិសាល​» ដែល​ម្ចាស់​ថា​តម្លៃ​ត្រឹមតែ 15-20$ ក្នុង​១​យប់ មិនមែន​ទេ គឺ​តាមពិត​តម្លៃ​ដល់​ទៅ​… – CEN