បរិភោគ​ផ្លែ​ខ្នុរ ៣ ក្លែប ពេល​ពោះ​ទទេ​ក្នុង​រង្វង់​៧​ថ្ងៃ អ្នកនឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​ពី​លទ្ធផល​ទទួលបាន​ – CEN