សម្ដេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ប្រតិកម្ម​នឹង​អ្នក​រិះគន់​ថា ស​.​ស​.​យ​.​ក ប្រមូលផ្ដុំ​សុទ្ធតែ​កូន​អ្នកធំ ឬ​អ្នកមានអំណាច តើ​ទៅ​យក​ពី​ណា​? – CEN