​សម្តេច ស ខេង កោះហៅ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន និង ក្រសួង​កសិកម្ម ឲ្យធ្វើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថ្មី ដើម្បី​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ – CEN