រាជរដ្ឋាភិបាល បញ្ជាក់​ជុំវិញ​កង្វល់​របស់​ពល​រដ្ឋ​រឿង នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ពាក់ព័ន្ធ​ជនជាតិ​ចិន​ – CEN