ប៊ិះ​ស្លាប់​! គ្រាន់តែ​ចាប់ផ្តើម​ចេញដំណើរ ទើប​ដឹងថា​មិន​បាន​ពាក់​ខ្សែ​សុវត្ថិភាព (​វីដេអូ​) – CEN