ប្រកាស​ចូល​កាន់​មុខតំណែង​អភិបាល អភិបាលរង នៃ​គណៈ​អភិបាលក្រុង និង​នាយក​រដ្ឋបាល​សាលាក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN