តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​តម្កល់​សាលដីកា​របស់​សាលាឧទ្ធរណ៍​ក្នុង​ការផ្ដន្ទាទោស​សកម្ម​ជន​បឹងកក់​ – CEN