ស្ត្រី ៩ នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ក្នុងករណី​រកស៊ី​ផ្លូវ​ប៉ោយ​ដៃហៅភ្ញៀវ​ចូល «​រំដោះ​» ស្ត្រេ​ស នៅឯ​…. – CEN