អំបិល​៥​ពាន់​តោន នាំចូល​ពី​ប្រទេស​ចិន តែ​សមាគម​មាន​គម្រោង​នាំចូល ពី​ប្រទេស​ចិន​២​ម៉ឺន​តោន និង​នាំ​ពី​ប្រទេស​ថៃ​១​ម៉ឺន​តោន​ – CEN