ចាប់​ជនជាតិ​វៀតណាម ចំនួន​៥​នាក់ ប្រើប្រាស់​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN