ចប់​និយាយ​លែងចេញ​! លោក ហេ​រ៉ូ ដាក់​រាង​ជ្រុល​ងងឹតមុខ ក៏​ប្រាស់ដេក​មួយភាំង​ក្នុង​រថយន្ត​អែប​ចិញ្ចឹម​ផ្លូវ មានអី ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​ស្វាង​ចែស ព្រោះតែ​…(​វីដេអូ​) – CEN