ញាក់សាច់​! បុរស​ម្នាក់​យក​ពស់វែក​ចូល​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ ដើម្បី​គំរាម​រំលោភ​នារី​​ម្នាក់​បានសម្រេច ប៉ុន្តែ ចុងក្រោយ ត្រូវ​ដេក​ស្អាត​ដោយសារ​… (វីដេអូ) – CEN