​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែ​វិច្ឆិកា និង​លើក​ទិសដៅ​អនុវត្តន៍​បន្ត​ – CEN