ប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​លើក​កម្ពស់​អនាម័យ​ជនបទ ១៣​វិច្ឆិកា លើក​ទី​៩ ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ស្រុក​រំដួុល ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN