ម៉ាឡេស៊ី​ចាប់ផ្តើម​កែលំអ​លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស​ពលករ​បរទេស​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN