មុខ​ជនសង្ស័យ​ប្រើ​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​៤១​នាក់ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN