កម្មករ​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ជេ​ឌី​តូ​យូ​ស៊ី​ម៉ា មកដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៨​នេះ មាន​កម្មករ​ដួលសន្លប់​ជិត ១០០​នាក់ សារជាថ្មី​ម្តងទៀត​ – CEN