​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ប្រតិភូ​ទីក្រុង​ឆុង​ឈីង ពិនិត្យ​លទ្ធភាព ជួយ​សាងសង់​ផ្លូវ​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ក្រុង ១​ខ្សែ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN