ប្រវឹក​ជាង ៥០០ ក្បាល បំរុង​ឆ្លងដែន ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ផាកពិន័យ​ជិត ៤ ពាន់​ដុល្លារ រួច​ដោះ​លែង​ឈ្មួញ ២ នាក់ ដើម្បី​បញ្ចប់រឿង​ – CEN