ម្ចាស់ផ្ទះ​ហៅភ្ញៀវ​មក​ពិធី​ឡើង​គេហដ្ឋាន​ថ្មី ទាស់​ពាក្យសម្តី វាយ​ភ្ញៀវ​រយះ​ក្បាល ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN