ខ្លាំងបាត់​! សិស្សស្រី​ម្នាក់នេះ​ដាក់ចិត្ត​ប្រជែង និង​តាម​ស្រលាញ់​គ្រូបង្រៀន​ដ៏​ស្រស់​សង្ហារ​ម្នាក់ ធ្វើ​ប្តី​ទាល់តែ​បាន ចាប់តាំងពី​អាយុ​….​!! – CEN