វាយគង ទូងស្គ បាន​បន្លឺឡើង​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​អបអរសាទរ​ការដាក់ ល្ខោនខោល​ជា​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​អរូបី​នៃ​មនុស្សជាតិ​ – CEN