ប្រើ​កណ្តៀវ​ក៏​អាច​ភ្ជង់​ប្លន់​កាបូប​និង​ទូរស័ព្ទ​ពី​ស្ដ្រី​ម្នាក់ ហើយ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN