សម្តេច​ហេង សំរិន​ថា កាលពី​៤០​ឆ្នាំមុន ទី​នេះ​ជា​សមរភូមិ​ប្រយុទ្ធ មួយថ្ងៃៗ​ឭ​តែ​សំឡេង​គ្រាប់កាំភ្លើង​ – CEN