យក​ដី ដូរ​រថយន្ត FOD RAGER ហើយ​​ធ្វើ​ស្លាក​លេខ​អស់ ៥​ពាន់​ដុល្លារ ស្រាប់តែ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​យានយន្ត​និង​ស្លាក​លេខ ក្លែងក្លាយ , ជន​២​នាក់ ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​ – CEN