ចាប់​បើក​ហើយ​! ហាង​កាហ្វេ​មួយ​នៅ​ទីក្រុង​តូ​ក្យូ ជួល​ជនពិការ​គ្រប់គ្រង «​អ្នកបម្រើ​ភ្ញៀវ​» Robot ទទួលបាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​១​ម៉ោង​… (​វីដេអូ​) – CEN