អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រមានចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់ ចំពោះ​ទីតាំង​បោះពុម្ព​ផ្លាក​យីហោ របស់​ជនជាតិ​ចិន​ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN