​រយៈពេល​១១​ខែ​ ​កម្ពុជា​ទទួល​ចំណូល​១០៤​លាន​ដុល្លារ ពី​ការលក់​សំបុត្រ​ចូល​ទស្សនា​អង្គរ ហើយ​បរិច្ចាគ​៤,៦​លាន​ដុល្លារ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ – CEN