ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​សង្ស័យ​បែក​ថ្នាំ ឡើង​រាំ​ស្រែក​ខ្លាំងៗ និង​ននៀល​ប្រកាច់​ឆ្លេរ​ឆ្លា​ចាប់​ពុំ​ឈ្នះ នៅលើ​ដំបូង​រថយន្ត​ខ្នាត​យក្ស​១​គ្រឿង (​វីដេអូ​) – CEN