ក្រោយ​ឈ្លោះប្រកែក​ជាមួយ​ប្រពន្ធ បុរស​ជា​ប្តី រត់​ទៅ​ចង​ក សម្លាប់​ខ្លួន​នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក​ – CEN