ហួសចិត្ត​! អ្នករត់​ត្រឹមត្រូវ​រត់​ងាប់​ខ្លួន ចំណែក​អ្នក​បន្លំ​ផ្លូវ​កាត់ គឺថា​លេង​ចឹ​ងៗ​ហ្មង សំណាង ដែលមាន​កាមេរ៉ា​ពីលើ​ចាប់បាន​ពី​ទង្វើ​ដ៏​អាម៉ាស​នេះ (​វីដេអូ​) – CEN