សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន មិន​អនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រើ​ពាក្យអសុរ​ស ក្នុងន័យ​ប្រមាថ មាក់​ងាយ និង​រើសអើង​ជន​មាន​ពិការភាព​ – CEN