អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជួប​គណៈប្រតិភូ​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម មក​ពី​ក្រុង​វ៉ូ​ស៊ី ប្រទេស​ចិន ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគទុន​ – CEN