បើ​ប្រទេស​មហាអំណាច​កើត​ជំងឺ​ផ្តាសាយ ប្រទេស​ក្រីក្រ​នឹង​កើត​ជំងឺ​ធ្ងន់​ – CEN