ឡូយ​ណាស់ អា​សំណាង​! បាន​ស្រី​ស្អាត​ឲ្យ​ស្ទាប​ម៉ា​សេរី​ចឹ​ង និយាយ​ពី​ញញឹម​បិទមាត់​ពុំ​ជិត​ទេ (​វីដេអូ​) – CEN