ប្រទេស​ចិន ៖ កូន​តិរិច្ឆាន ហ៊ាន​លើក​ដៃ​សម្លាប់ និង​កាត់​ក្បាល​ម្តាយ​ខ្លួន​ – CEN