រយៈពេល ​១០ ​ខែ​ឆ្នាំ ស៊ីម៉ាក់ រំដោះ​ផ្ទៃ​ដី​ចំការ​មីន​ជាង​ ៧៥ ​គីឡូម៉ែត្រ​ក្រឡា​ – CEN