ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា សម្តែង​ការខកចិត្ត​ចំពោះ​អាមេរិក លើ​ការ​ដាក់​កម្រិត​ទិដ្ឋាការ​បន្ថែម មក​លើ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​ – CEN