ការ​ចង្អៀត​ណែន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ បាន​បង្ក​ផលប៉ះពាល់ និង​រាំងស្ទះ ដល់​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​កម្ពុជា ខណៈ​ ​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​មាន​ជាង​៣​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN