ចុម! ប្តីប្រពន្ធនេះបន្លំលួច​សាហាវ​មែន! ប្តី​ធ្វើ​ជា​និយាយ​ឈរ​បាំង រីឯ​ប្រពន្ធ​ជំនាញ​ខាង​​ញាត់​ចូល​ក្នុង​សំពត់ ឃើញ​ហើយ​ញាក់​សាច់ហ្មង (វីដេអូ) – CEN