អស់ទាស់​ហ្មង​! ស្រី​ស្អា​តទៅ​ផ្សារ​អត់​ពាក់​មូ​ក ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់ផាក​ដឹក​​ពី​សុ​វណ្ណា​ដល់​ខ័​ណ្ឌ​ចំការមន តែ​ចុងក្រោយ ពូប៉ូលីស​ជួយ​ចេញ​ប្រាក់​ពិន័យ​វិញ…. – CEN