សមត្ថកិច្ច​បញ្ជាក់ថា ថៅកែ​កំពង់ចម្លង​អរិយ​ក្សត្រ យក​កាំភ្លើង K59 បាញ់​សម្លាប់​ខ្លួនឯង ចំ​សៀតផ្កា ដោយសារ​មាន​វិបត្តិ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN