កម្មករសំណង់​ជិត ៣០​នាក់​ ត្រូវបាន​បាញ់​សម្លាប់​នៅ​ភាគ​ខាងកើត ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ – CEN