ចោរ​ចម្លែក​! លួច Laptop គេ​ហើយ អាណិត​ម្ចាស់​របស់​ពេក ក៏​ផ្ញើ​សារ​មក​សូមទោស​វិញ​ – CEN