ក្រុមហ៊ុន​ធំ​២​សុំ​រៀបចំ​ការប្រគំ​តន្ត្រី​ក្នុងឱកាស​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល​ខាងមុខ​ – CEN