វៀតណាម ៖ ចាប់ខ្លួន​អតីត​សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ លេខា​បក្ស​ក្រុង​ហូជីមិញ Dinh La Thang បច្ចុប្បន្ន​ជា​អ្នកតំណាងរាស្ត្រ អនុប្រធាន​គណៈ​សេដ្ឋកិច្ច​បក្ស​ – CEN